Εγκατάσταση και αναβάθμιση Hardware & Software.

    Format και εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος.
    Έλεγχος και βελτιστοποίηση καλής λειτουργίας ηλεκτρονικού υπολογιστή.
    Αναβαθμίσεις Hardware ηλεκτρονικών υπολογιστών, Laptops και Netbooks.
    Αναβαθμίσεις Software ηλεκτρονικών υπολογιστών, Laptops και Netbooks.
    Εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων Η/Υ και Laptop και Netbook.
    Εγκατάσταση hardware σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Laptops και Netbooks.
    Εγκατάσταση λογισμικού.

 
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, βλάβες και επισκευές.

    Επισκευές υπολογιστών.
    Τεχνική υποστήριξη στον χώρο σας (σπίτι ή επιχείρηση).

    Απομάκρυνση κακόβουλου λογισμικού (ιών, Spyware, Malware)
    Καθαρισμός H/Y, Laptop ή Netbook.
    Επισκευή υπολογιστών και φορητών υπολογιστών κάθε είδους.
    Απομακρυσμένη (Εξ' Αποστάσεως) Yποστήριξη - Kayako OnSite (για ιδιώτες και επιχειρήσεις).
    Service Laptops.
    Συμβόλαια τεχικής υποστήριξης.